STK İdari Takip ve Muhasebe Hizmetleri

Hukuk, muhasebe, denetim, marka, kurumsal iletişim, sekretarya hizmetlerinin, konusunun belgeli uzmanlarından oluşan ekibimizle takibi:

• Gerekliyse vergi dairesi ve SGK başvurularının süresinde yapılması.

• Gerek muhasebe ile ilgili olan yevmiye, kebir, envanter veya işletme defterlerinin onaylatılması ve muhasebeleştirilmesi ve gerekse de idari işlerle ilgili olan, karar, genel kurul toplantı ve müzakere, evrak kayıt, üye kayıt, alındı belgesi kayıt defterlerinin onaylatılması ve dönem içinde yapılacak kayıtların, konusunda uzman ekibimizle takibi.

• Fatura, irsaliye, makbuz, dernek gelirleri alındı belgesi, ayni yardım bağış makbuzu, nakdi yardım bağış makbuzu, gider pusulası gibi basılı belgelerin hazırlanması, dönem içinde takibi.

• Genel kurulların, mütevelli heyet ve yönetim kurulu toplantılarının sürelerinde yapılması, kararların alınması, üyelere yazılar yazılması.

• Tüm idari işlerle ilgili DERBİS ve VBYS bildirimlerinin yapılması.

• Bankada hesap açılışlarının yapılması ve hesapların takibi, üye aidatlarının ve bağışların ilgili mevzuat ve yardım toplama kanununa uygun olarak yapılmasının takibi.

© 2019 Sivilinfo Kurumsal Hizmetler A.Ş.