STK Mali Hizmetler

• Kooperatif, sendika, dernek, vakıf ve diğer her türlü sivil toplum inisiyatiflerinin ve bunların iktisadi işletmelerinin veya şirketlerinin parasal konulardaki tüm iş ve işlemlerinin planlanması, banka iş ve ilişkilerinin yürütülmesi.

• Proje ve genel kurul bütçelerinin hazırlanması, muhasebe işlemlerinin yürütülmesi.

• STK’lara hangi faaliyetin iktisadi işletme veya şirket üzerinden hangi faaliyetin STK üzerinden yürütülmesi gerektiği konularında vergi yönetimi bakımından danışmanlık yapılması.

• STK’ların hibe ve fon kaynaklarına ulaşabilmesi için gerekli stratejilerin belirlenmesi, güncel olarak hibe verilen fonların izlenmesi ve proje geliştirme planlaması konularında danışmanlık yapılması.

• Derneklere kamuya yararlı dernek statüsünün, vakıflara vergiden muaf vakıf statüsünün kazandırılması için gerekli şartların ekibimizdeki uzman yeminli mali müşavir ve mali müşavirlerin danışmanlığında oluşturulması, başvuru ve takibin yapılması.

© 2019 Sivilinfo Kurumsal Hizmetler A.Ş.