STK Marka Patent Tescili

• Unvan, ad, marka, logo veya sloganların Türk Patent ve Marka Kurumu’nda tescili için gerekli ön araştırmanın marka patent vekillerimiz aracılığıyla yapılması, yurt içi veya yurt dışı tescilin sağlanması.

• Tescilli marka, logo ve sloganların başkaları tarafından kullanılmasının önüne geçmek için takibinin yapılması, kullanım durumunda gerekli ihtar ve dava süreçlerinin takibi.

• Marka ve patent devir, yenileme ve itiraz süreçlerinin takibi ve sonuçlandırılması.

• Coğrafi işaret ve endüstriyel tasarım tarifnamelerinin hazırlanması, tescilinin yapılması.

• Yapılan buluşa yönelik faydalı model veya patent belgelerinin alınabilmesi için tarifname ve istemlerin hazırlanması, yurt içi veya yurt dışı tescilinin sağlanması.

© 2019 Sivilinfo Kurumsal Hizmetler A.Ş.