Sivil Toplum Kuruluş Hizmetleri

Dernek, sendika, kooperatif, vakıf ve bunların iktisadi işletmelerinin veya şirketlerinin kurulması:

• Kurumsal adın, unvanın, markanın belirlenmesi; öncelikle ekibimizdeki Türk Patent ve Marka Kurumu’na kayıtlı uzman marka vekillerimiz aracılığıyla tescil imkanı olan bir markanın tespit edilmesi, marka tescil başvurularının yapılması ve takibi.

• Şirket veya kooperatif ana sözleşmesi, vakıf senedi, sendika, dernek, federasyon veya konfederasyonun tüzüğünün ekibimizdeki mali müşavir, yeminli mali müşavir ve hukuk müşaviri desteği ile gelecekte gereksiz bürokrasi yaratmayacak ve hareket kabiliyetini artıracak şekilde hazırlanması.

• Kuruluşta gereken dernekler için; formların hazırlanması, vakıflar için; düzenleme şeklinde vakıf senedinin noter onaylarının yapılması, asliye hukuk mahkemesi ve Vakıflar Genel Müdürlüğü başvurularının yapılması, kooperatif veya sendikalar için bakanlık başvurularının yapılması ve takibi.

© 2019 Sivilinfo Kurumsal Hizmetler A.Ş.