KATEGORİLER : • GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI • SOSYAL GÜVENLİK KURUMU • TÜRMOB

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (SGK)
17 01.2020
17 01.2020
17 01.2020
17 01.2020
15 01.2020

Bedeli Ödenecek ilaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler Hakkında Duyuru

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği oluşturulan Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği’nin 12 nci ve SUT’un 4.4.2 inci maddeleri gereği Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi’nde yapılan düzenlemeler ekte yer almaktadır. Bu düzenlemeler 16.01.2020 tarihinde yürürlüğe girecektir. Tüm ilgililere duyurulur. Ek:
1) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesine (EK-4/A) eklenen ilaçlar
2) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) düzenlenen ilaçlar
3) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) pasiflenen ilaçlar
4) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinden (EK-4/A) çıkarılan ilaçlar
5) Hastanelerce Temini Zorunlu Kemoterapi İlaçları Listesine (Ek-4/H) eklenen ilaçlar
6) Hastanelerce Temini Zorunlu Kemoterapi İlaçları Listesinde (Ek-4/H) düzenlenen ilaçlar
7) Hastanelerce Temini Zorunlu Kemoterapi İlaçları Listesinden (Ek-4/H) çıkarılan ilaçlar
KAYNAK BAĞLANTISI
Paylaş
14 01.2020
14 01.2020

Sosyal Güvenlik Kurumu Duyuru

"Sosyal Güvenlik Kurumu İşitmeye Yardımcı Cihazların Teminine İlişkin Sözleşme," "Sosyal Güvenlik Kurumu Görmeye Yardımcı Tıbbi Malzemelerin Teminine İlişkin Sözleşme," "Sosyal Güvenlik Kurumu Ayakta Tedavide Kullanılan Hazır Tıbbi Malzemelerin Teminine İlişkin Sözleşme" Hakkında Duyuru
KAYNAK BAĞLANTISI
Paylaş
14 01.2020

Sosyal Güvenlik Kurumu ile Resmi Kurumlar /Resmi Sağlık Kurumları Arasında Ismarlama Protez ve Ortez Teminine İlişkin Sözleşme” Hakkında Duyuru

Bilindiği üzere halen yürürlükte olan; “Sosyal Güvenlik Kurumu ile Resmi Kurumlar /Resmi Sağlık Kurumları Arasında Ismarlama Protez ve Ortez Teminine İlişkin Sözleşme,” Yürürlük bölümünde yer alan "Sözleşmelerde belirtilen istisnalar dışında her takvim yılının 15 Aralık günü mesai saati bitimine kadar taraflardan biri fesih ihbar etmediği takdirde sözleşme aynı şartlarla 1 (bir) yıl daha uzamış sayılır." hükmüne istinaden; mevcut sözleşmeler aynı şartlarda, tekrar sözleşme metni imzalanmasına gerek olmaksızın 1 (bir) yıl daha devam edecektir. Tüm ilgililere duyurulur.
KAYNAK BAĞLANTISI
Paylaş
14 01.2020
14 01.2020

Sosyal Güvenlik Kurumu ile Sözleşmeli Özel Sağlık Hizmeti Sunucularının Dikkatine

Halen yürürlükte olan 2018 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Özel Sağlık Hizmeti Sunucularından Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesinin (18.2) numaralı maddesinde yer alan “Sözleşmede belirtilen istisnalar dışında, her takvim yılının 15 Aralık günü mesai saati bitimine kadar taraflardan biri feshi ihbar etmediği takdirde sözleşme aynı şartlarla bir yıl daha uzamış sayılır ve yeniden sözleşme ücreti alınır.” hükmüne göre Kurumumuzla sözleşmeli olup 2020 yılında da halen hizmet alımına devam edilen özel sağlık hizmeti sunucularının sözleşme ücretlerini ödemeleri gerekmektedir. Özel sağlık hizmeti sunucularının sözleşme ücretlerinin ödendiğine ilişkin dekontu 31/01/2020 tarihi mesai saati bitimine kadar sözleşme işlemlerinin yürütüldüğü sosyal güvenlik il müdürlüğüne veya ilgili sağlık sosyal güvenlik merkez müdürlüğüne iletmeleri gerekmekte olup bu süre sonunda dekontu teslim etmeyen özel sağlık hizmeti sunucularının MEDULA Sistemi, dekont teslim edilinceye kadar pasif hale getirilecektir. İlgililere önemle duyurulur.
KAYNAK BAĞLANTISI
Paylaş
13 01.2020

Sosyal Güvenlik Kurumu Başvuru Fiyat Tarifesi Hakkında Duyuru

Bilindiği üzere “Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödenecek Başvuru, Aidat, İşlem ve Sözleşme Ücretlerine İlişkin Usul ve Esaslar” 01/01/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Usul ve Esaslara göre Kurumumuza ödenecek ücretlerin ilgili yıl için geçerli olan brüt asgari ücret üzerinden hesaplanarak bankalara yatırılması gerekmektedir. Asgari Ücret Tespit Komisyonunca, 2020 yılı için geçerli olan brüt asgari ücret 2.943 TL olarak belirlenmiş olup başvuru, aidat, işlem ve sözleşme ücretlerinde duyuru ekinde yer alan 2020 yılında için geçerli olan “Sosyal Güvenlik Kurumu Başvuru Fiyat Tarifesi”nin esas alınması hususunda,
Tüm ilgililere duyurulur.

KAYNAK BAĞLANTISI
Paylaş
08 01.2020
07 01.2020

Yurt Dışı İlaçlar Hakkında Duyuru

Bilindiği üzere Kurum sağlık yardımlarından yararlandırılan kişiler için gerekli görülen ve yurt içinden sağlanması mümkün olmayan ilaçlar ilgili mevzuat doğrultusunda Kurumumuzca karşılanmakta ve Kurumumuz ile Türk Eczacıları Birliği (TEB) ile yapılan protokol kapsamında TEB tarafından veya Kurumumuz İbn-i Sina Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezince (İbn-i Sina SSGM), Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan “YURT DIŞINDAN İLAÇ TEMİNİ VE KULLANIMI KILAVUZU” ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde yurt dışından tedarik edilmektedir. İbn-i Sina SSGM tarafından tedarik edilen ve edilmesi planlanan ilaçlara ilişkin ilaç fiyat tekliflerinin Kurumumuza ulaştırılması hususu daha önce Genel Müdürlüğümüzün 29/6/2018 tarihli ve 28/11/2018 tarihli duyuruları ile ilan edilmişti. Ekte yer alan tabloda İbn-i Sina SSGM tarafından tedarikine başlanan ilaçlar veya farmasötik eşdeğerlerini bahsi geçen Listede belirtilen stok miktarı ve fiyatları aşmamak kaydıyla yurt dışından tedarik edebilecek üretici/yetkili/aracı firmaların/depoların tedarik tekliflerinin Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğüne 24/01/2020 tarihi mesai bitimine kadar ulaştırılması gerekmekte olup ilgili firmalara geri bildirim yapılmayacaktır.24/01/2020 tarihinden sonra Genel Müdürlüğümüze gelen teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır. Tüm ilgililere duyurulur. Ek:
1. Kurumca yurtdışından temin edilen ilaçların stok ve fiyat listesi
2. Yurt Dışından İlaç Tedariğine İlişkin Taahütname

KAYNAK BAĞLANTISI
Paylaş
07 01.2020
02 01.2020

Bedeli Ödenecek ilaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler Hakkında Duyuru

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği oluşturulan Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği’nin 12 nci maddesi ile Sağlık Uygulama Tebliği’nin 4.4.1 inci ve 4.4.2 nci maddeleri gereği Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi’nde yapılan düzenlemeler ekte yer almaktadır. Bu düzenlemeler 03.01.2020 tarihinde yürürlüğe girecektir. Tüm ilgililere duyurulur. Ek:
1) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesine (EK-4/A) eklenen ilaçlar
2) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) düzenlenen ilaçlar
3) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) pasiflenen ilaçlar
4) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinden (EK-4/A) çıkarılan ilaçlar

KAYNAK BAĞLANTISI
Paylaş

© 2019 Sivilinfo Kurumsal Hizmetler A.Ş.